Restauratie voor Terrazzo vloeren

Restauratie

Het is een feit dat terrazzovloeren reeds honderd jaar zijn toegepast in prestigieuze gebouwen zoals kerken , musea ,paleizen en voorname villa’s .Dit heeft ervoor gezorgd dat er ook een vraag ontstond naar deskundigheid om de vaak hoogwaardige ambachtelijke techniek te kunnen behouden en herstellen.

De meest voorkomende schade aan terrazzovloeren is scheurvorming.Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn ,zoals instabiele ondergrond , thermische spanningen of een slechte uitvoering.

Ongelijkmatige verplaatsingen ( eenzijdige verzakking ) lijden vaak tot een breuk in de draagvloer en derhalve ook in de terrazzolaag.

Toepassingen

De thermische werking d.w.z. het uitzetten en krimpen onder invloed van temperatuur kan leiden tot scheurvorming. Een en ander kan enigszins worden opgevangen door dilataties (voegen) toe te passen.

Belangrijk bij de restauratie is een grondig voor onderzoek, waarbij de schade wordt vastgelegd.

De situatie van de ondergrond bepalen en door middel van visuele inspectie de samenstelling van het terrazzomengsel inschatten.Deze methode vereist wel een ervaren terrazzowerker.

Eventueel kunnen proefmonsters worden gemaakt, waarna een herstelplan kan worden opgesteld.